Склад за улуци, ламарина, метални, битумни керемиди и аксесоари за покриви
Дюбел с винт
Винт за метална керемида
PU 50
Спрей
Гитер лента
Воронка
Изход за покрив
Плочка капак
Решетка стандартна топка